'Menu
Ik ga mijn buitenschrijnwerk Zelf plaatsen of Laten plaatsen

Brandkast infogids

Als u een kluis (safe en brandkast zijn synoniemen) wil aankopen, heeft u daar vast een goede reden voor. Een kluis dient om waardevolle voorwerpen te beschermen tegen diefstal en/of brand. In regel wordt een kluis gebruikt om voorwerpen met een grote financiële waarde – zoals geld, waardepapieren, informatiedragers, goud en juwelen – veilig te kunnen bewaren. Vaak worden ook zaken met een sterke emotionele waarde – een aandenken van een geliefd persoon, een trouwalbum, … – in een kluis bewaard.

Door middel van specifieke kluismodules – dat zijn losse of vast geïnstalleerde opbergboxen die in de kluis worden ondergebracht – kunt u bijkomende bescherming voorzien tegen onder meer vocht, roetdeeltjes en magnetische straling. Dat laatste is belangrijk als u informatiedragers – zoals harde schijven en dergelijke – optimaal wil beschermen.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Voordelen brandkast]

Uw kluis zelf samenstellen aan de hand van modules.

Door een kluis uit te rusten met één of meerdere kluismodules, kunt u op een efficiënte en voordelige manier extra bescherming en bijkomende faciliteiten toevoegen. Zo zorgt een wapenmodule voor meer veiligheid en helpt een datamodule om uw digitale media beter te bewaren. Afstortmodules, sleutelmodules en modules voor geld en waardepapieren zorgen dan weer voor extra gebruiksgemak.

Dit zijn de meest voorkomende kluismodules:

Sleutelmodule

Een sleutelmodule maakt het mogelijk om sleutels op een overzichtelijke manier in uw kluis op te bergen. Een extra optie is het zogenaamde ‘intelligent sleutelbeheer’. Hiermee kan de eigenaar – door middel van elektronische of mechanische oplossingen – nagaan waar de sleutels zich bevinden, en wanneer en door wie ze uit de kluis genomen zijn.

Module voor geld en waardepapieren

Een module voor geld en waardepapieren kan – in de vorm van een lade – vast ingebouwd worden in de kluis. Zo wordt de inhoud maximaal beschermd tegen brand en waterschade. Bovendien zorgt de module voor een inbraak vertragend effect.

Losse geldkistjes behoren eveneens tot deze categorie, maar deze bieden geen bijkomende beveiliging.

Datamodule

Een datamodule is speciaal ontworpen om belangrijke digitale media – zoals harde schijven, SSD-schijven, USB-sticks en SD-geheugenkaarten – beter te beschermen in geval van brand. Dat komt omdat deze modules erop voorzien zijn dat digitale media al kunnen worden beschadigd vanaf temperaturen van 52°C. Dit in tegenstelling tot de minder strenge norm voor brandkasten, die pas bescherming bieden vanaf 175°C.

Afstortmodule

Een afstortmodule bestaat uit een speciale schuiflade of inwerpgleuf, waardoor het mogelijk is om zaken zoals papiergeld of documenten in de kluis te deponeren zonder dat deze moet geopend worden. De modules zijn uiteraard beveiligd tegen pogingen om zaken uit de kluis te ‘vissen’.

Wapenmodule

Wapenmodules zijn bestemd voor het veilig en slotvast opbergen van allerhande vuurwapens. Het is hierbij vooral de bedoeling om te voorkomen dat de wapens door onbevoegden (niet alleen inbrekers, maar bijvoorbeeld ook kinderen) worden gebruikt. Daarbij bieden sommige wapenkasten ook extra brandveiligheid.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Kluis modules]

Afmetingen en gewicht van uw kluis op maat

Binnenafmetingen

Als u de binnenafmetingen van uw kluis wil kiezen, doet u er goed aan om alle zaken bij elkaar te leggen die u in de kluis wil opbergen, zodat u kunt nagaan hoe groot het totale volume daarvan is. De ervaring leert dat gebruikers, eens ze de kluis in hun bezit hebben, er méér zaken in opbergen dan ze aanvankelijk gedacht hadden. Om die reden is het verstandig om de kluis een maatje groter te kopen dan wat u denkt nodig te hebben.

Buitenafmetingen

U kan de maximale buitenafmetingen van uw kluis best pas bepalen nadat u een locatie gekozen heeft waar u de kluis geplaatst wil hebben. Zo kan u eerst nameten hoe groot de beschikbare ruimte op die plaats is. Hou bij de keuze van de locatie ook rekening met het gewicht van de kluis (zie hieronder).

Gewicht

Kluizen, met name de grotere exemplaren, kunnen erg zwaar zijn. Een gewicht dat oploopt tot enkele honderden kilo’s – en zelfs tot meer dan een ton – is niet uitzonderlijk. Als de kluis op een vloer moet worden geplaatst die niet op een dergelijk gewicht voorzien is, kan dat voor ernstige problemen zorgen. In geval je hierover twijfelt haal je er best een specialist bij vooraleer je een kluis aankoopt.

Kluisdeur

Voorzie voldoende ruimte om de kluisdeur vlot te kunnen openen. Vooral wanneer u de kluis in een hoek van de kamer wil plaatsen, kan dit mogelijk problemen opleveren. Een oplossing bestaat eruit om een alternatieve draairichting voor de kluisdeur te kiezen. Let wel: dit dient u door te geven bij de bestelling van de kluis, achteraf kan dit in principe niet meer gewijzigd worden.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Afmetingen en gewicht]

Uw inrichting van uw safe zelf bepalen voor uw noden.

Praktische binneninrichting

Voor gewone kasten bestaan er allerlei elementen zoals schappen en lades, die samen zorgen voor een praktische binneninrichting. Bij kluizen is dat niet anders. Het gaat om al dan niet uittrekbare schappen en lades, sleutelhaken, muntenvakjes, uittrekbare frames voor hangmappen, speciale wapenhouders, enzovoort. Uiteraard kunnen deze elementen ook in combinatie met één of meerdere kluismodules gebruikt worden

Bekleding

Tenslotte bestaan er ook kluizen waarvan de binnenzijde bekleed is. Op die manier kan worden voorkomen dat kostbare voorwerpen bekrast raken door ze in de kluis op te bergen.

Ventilatie & Airco

Kluizen kunnen ook uitgerust worden met een ventilatie- en of/ airconditioningsysteem. Zo blijft de aanvoer van verse lucht verzekerd en kan de inhoud van de kluis binnen bepaalde temperatuurlimieten bewaard worden.

Oplaadmogelijkheid

Als je regelmatig elektronische apparaten – denk aan een smartphone, tablet of laptop – in je kluis wil opbergen, kan het handig zijn om een oplaadmogelijkheid te voorzien. Terwijl de apparaten in de kluis bewaard worden, worden ze meteen ook weer opgeladen.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Binneninrichting]

Kluis met verschillende modules
Wapenmodule
Anker

[]

Verankeren van uw brandkast

Kluizen dienen verankerd te worden in de muur of in de vloer. Zoniet bestaat de mogelijkheid dat de kluis wordt meegenomen door inbrekers.

De verankering kan u eventueel zelf uitvoeren door middel van pluggen, verlijming, een chemisch anker of een zwaarlast-spreidanker.

Pluggen

Een kluis verankeren door middel van pluggen is mogelijk in steen, gips en beton. De uittrekkracht van pluggen is beperkt, maar aan de andere kant zorgt de flexibiliteit van de plug ervoor dat de spanning in het materiaal niet te hoog oploopt.

Verlijming

Sinds enkele jaren is het mogelijk om een kluis vast te lijmen. Indien goed uitgevoerd en mits het gebruik van een geschikt lijmtype is de hechting extreem sterk. Zo sterk zelfs, dat het niet langer mogelijk is om de kluis ooit nog te verplaatsen, zeker niet als de kluis op meer dan één vlak vastgelijmd is. Uitbreken is dan de enige resterende oplossing…

Chemisch anker

Een chemisch anker bestaat enerzijds uit een zeer harde twee-componenten emulsie die als vulling gebruikt wordt, en anderzijds uit een boorgat waar een bevestigingspen in aangebracht wordt. De pen loopt door tot in de bodem van de kluis, zodat deze niet meer kan bewegen. Als de kluis – bij een verhuis, bijvoorbeeld – alsnog moet verplaatst worden, dan moet de pen afgezaagd worden.

Zwaarlast-spreidanker

Deze verankeringsmethode kan enkel toegepast worden in beton. Hoewel het niet uitgesloten is dat het anker na verloop van tijd wat losser komt te zitten, zal het zich steeds meer vastzetten als iemand poogt om het te forceren.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Verankering]

Brandkast vastzetten
Anker

[]

Inbraakwerendheid van uw brandkast - het belangrijkste aspect!

De mate waarin een kluis beschermd is tegen het openbreken door onbevoegden wordt de inbraakwerendheid genoemd. Deze inbraakwerendheid is afhankelijk van volgende factoren:

1-De dikte en sterkte van de toegepaste materialen

2-Het aantal sloten en de kwaliteit daarvan

3-De eventuele aanwezigheid van bijkomende inbraakvertragende elementen

Certificaten

Voor een niet-specialist is het niet evident om het bovenstaande correct in te schatten. Laat staan om op een realistische manier te kunnen beoordelen of de ene kluis al dan niet beter scoort dan de andere. Gelukkig bestaan er een aantal certificaten die een duidelijk beeld scheppen van de werkelijke inbraakwerendheid. U leest er hieronder meer over.

Bouwmarkt of speciaalzaak?

Het is een feit dat de kans dat u in een bouwmarkt een échte inbraak- en/of brandveilige kluis kunt kopen eerder minimaal is. En hoe aantrekkelijk de aanbiedingen in zo’n winkels ook mogen zijn: als een kluis dan toch niet echt inbraak en/of brandveilig is, is het weggegooid geld. En raakt u uw kostbare bezittingen alsnog kwijt. Bovendien kan u in dergelijke zaken ook terecht voor maatwerk.

Opbouw uit meerdere materialen

Een goede kluis heeft centimeters dikke schoten in de drie zijkanten van de deur. Bovendien worden kwalitatieve kluizen meerlagig opgebouwd, waarbij de lagen bestaan uit verschillende materialen. Wanneer een inbreker poogt om de kluis open te boren, zal de boor bij het bereiken van een andere laag – als het zover al komt – ongecontroleerd van links naar rechts schieten. Soms is er zelfs een rubberlaagje tussen de lagen verwerkt dat hinderlijke rook veroorzaakt bij het boren. Sommige kluizen zijn binnenin uitgerust met een glaslaag waar een stalen kabel in verwerkt zit. Als zo’n kluis open geboord wordt breekt het glas, waarna de stalen kabel definitief de sluitingspunten vergrendelt. De kluis dan enkel nog geopend worden met een zware, industriële slijpmachine.

Tijd

De inbraakwerendheid van een kluis wordt uitgedrukt in tijd. Hoe meer tijd het kost om de kluis open te breken, hoe veiliger. Een inbreker wil immers altijd zo snel mogelijk de plaats van de inbraak verlaten, om de pakkans zo klein mogelijk te houden.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Inbraakwering]

Brandweerstand van uw kluis - iets voor bij stil te staan!

Er bestaan twee soorten brandwerende kluizen. De eerste soort is specifiek ontworpen om uw kostbaarheden te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een brand, maar is niet noodzakelijk goed bestand tegen inbraakpogingen. De tweede soort is zowel brandwerend als inbraakwerend. Alle Creazza brandkasten zijn EBS-C gecertificeerd, wat wil zeggen dat ze tegelijk brand- en inbraakwerend zijn.

Papier versus datadragers

Bij het bepalen van de brandwerendheid van kluizen wordt een onderscheid gemaakt tussen de brandweerstand voor papier en voor datadragers. Dat komt omdat papier veel hogere temperaturen kan verdragen dan de meer kwetsbare datadragers. De kritische grens voor papier ligt op 175°C, terwijl die grens bij datadragers al op 55°C bereikt wordt. Door een datamodule te voorzien in de kluis, kunnen digitale dragers optimaal beschermd worden.

Bluswater, rook en instortingsgevaar

Hou er rekening mee dat in geval van brand de inhoud van de kluis niet alleen bedreigd wordt door vlammen, maar ook door de rookontwikkeling en door bluswater. Daarbij

is het in geval van een zware brand niet ondenkbaar dat de verdieping waar de kluis zich bevindt instort, zodat de kluis een zware val maakt. Er bestaan gelukkig certificatieprogramma’s, u leest er hier meer over, die met al deze factoren rekening houden.

Certificaten

Als u wil weten in hoeverre een bepaalde kluis daadwerkelijk bestand is tegen brand, dan kijkt u best goed na welke certificaten de kluis – en/of de optionele kluismodules – in dat verband behaald heeft.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Brandbescherming]

Kluis sluitingen en bedieningen

Een kluis kan worden uitgerust met een sleutelslot, een elektronisch codeslot of beiden.

Sleutelslot

In veel gevallen is een kluis standaard uitgerust met een veiligheidsslot met een sleutel. Bij de betere kluizen gaat het om een ‘dubbelbaard’ slot en krijgt u er twee of drie sleutels bijgeleverd. Uiteraard is het noodzakelijk dat er zorgvuldig met de sleutel(s) wordt omgegaan en dat deze in geen geval worden achtergelaten in de omgeving van de kluis.

Elektronisch codeslot

Het elektronisch codeslot heeft als voordeel dat u zich niet hoeft te bekommeren over sleutels. Anderzijds moet u natuurlijk wel de code memoriseren. U kan de code zelf instellen of wijzigen en het is mogelijk om met meerdere codes tegelijk te werken. Dat is met name nuttig als er meerdere personen zijn die regelmatig toegang moeten krijgen tot de kluis. Sommige modellen maken het mogelijk om met een ‘manager code’ plus één of meerdere gebruikerscodes te werken.

De lengte van de code kan de gebruiker zelf kiezen. Een 4-cijferige code wordt doorgaans als minimum gehandhaafd, en een 16-cijferige code als het maximum.

Als iemand meerdere keren na elkaar een foutieve code invoert, kan een spertijd van vijf minuten of meer worden ingesteld. Tot slot bieden sommige elektronische sloten ook de mogelijkheid om te registreren door welke gebruiker(s) de kluis op welk tijdstip(pen) geopend werd.

Om te voorkomen dat het slot onbruikbaar wordt als er geen stroom beschikbaar is, wordt meestal voorzien in batterijvoeding die langs de buitenzijde van de kluis toegankelijk is.

Opties

Elektronische sloten kunnen worden uitgerust met meerdere opties, zoals een noodsleutelfunctie, audit mogelijkheid, internetkoppeling en aansluiting op een stil alarm.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Sluitsystemen en bedieningen]

Sleutels voor kluizen
Brandkast klavieren
Anker

[]

Certificaten en attesten - zoals wettelijk bepaald in België

Voor de consument is het onbegonnen werk om na te gaan in hoeverre claims van fabrikanten en verdelers met betrekking tot de inbraakwerendheid en brandbestendigheid van hun kluizen betrouwbaar zijn.

Gelukkig bestaan er certificaten die hieromtrent de nodige zekerheid bieden. We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste certificaten en hun betekenis:

1) Europese norm EN 1143-1 (Inbraakwerendheid)

Kluizen die voldoen aan de Europese EN 1143-1 norm worden opgedeeld in verschillende klassen. Elke klasse stemt overeen met een bepaalde ‘indicatie waardeberging’. Deze indicatie waardeberging is gekozen in samenspraak met de verzekeringsmaatschappijen, en staat voor de maximale waarde die de inhoud van de kluis mag hebben.

Klasse 0 Indicatie waardeberging € 12.500

Klasse I Indicatie waardeberging € 25.000

Klasse II Indicatie waardeberging € 40.000

Klasse III Indicatie waardeberging € 75.000

Klasse IV Indicatie waardeberging € 110.000

Klasse V Indicatie waardeberging € 150.000

Klasse VI Indicatie waardeberging € 225.000

2) Europese norm EN 14 450 (Inbraakwerendheid)

De EN 14 450 norm is afgeleid van de EN 1143-1 norm, en is bedoeld voor kluizen waarvan de indicatie waardeberging niet hoger is dan € 5.000. Deze norm is ingedeeld in twee klassen.

Security Level S1 Klasse Indicatie waardeberging tot € 2.500

Security Level S2 Klasse Indicatie waardeberging tot € 5.000

Een kluis kan slechts een ‘EN’ certificaat (1143-1 of 14 450) ontvangen als ze getest en goedgekeurd is door één van de volgende vier erkende testlaboratoria: CNPP (Frankrijk), Instituto Giordano (Italië), SBSC (Zweden) en VdS (Duitsland). Deze vier laboratoria zijn allen geaccrediteerd door het EFSG (European Fire and Security Group).

De test houdt in dat er door de specialisten zowel een kleine opening (10 x 10 cm) als een grote opening in de kluis gemaakt wordt. Dit nadat is vastgesteld – door het bestuderen van de ontwerpplannen – waar de zwakste plek zich in het ontwerp bevindt. Hierbij staat het de testers vrij om naar believen de meest geschikte gereedschappen te gebruiken om de kluis te kunnen openmaken. Het aantal minuten dat het duurt om de kleine en de grotere opening te maken, wordt uitgedrukt in RU (Resistance Units). Dus hoe hoger het RU-getal, hoe langer het duurt eer de kluis kan opengebroken worden.

3) ECB-S/ESSA (Brandbestendigheid)

Het ECB-S (de afkorting staat voor European Certification Boards – Security) is een merknaam van de European Security Systems Association (ESSA). Het ESSA is een onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerder van verschillende veiligheidsproducten, zoals kluizen en archiefkasten.

De kwaliteitsgarantie van het ECB-S/ESSA is zichtbaar door een metalen plaatje dat op ieder gecertificeerd product aangebracht wordt.

Bij de ECB-S/ESSA brandtesten wordt de kluis gedurende een bepaalde tijdspanne – in regel tussen de 30 en de 120 minuten - in een speciale oven aan een temperatuur van 1.090°C blootgesteld. Daarna wordt de kluis vanop een hoogte van 9m15 naar beneden gegooid. Dit om te simuleren wat er zou gebeuren als de kluis doorheen de verdiepingsvloer naar beneden zou vallen in het geval van een zware brand.

Het ECB-S/ESSA werkt samen met een aantal geselecteerde keuringslaboratoria in Europa. En dankzij de samenwerking met verzekeringsmaatschappijen kan de eigenaar van een ECB-S/ESSA gecertificeerde kluis rekenen op gegarandeerd verzekerde bedragen en mogelijk ook op lagere verzekeringspremies.

Hieronder een overzicht van de certificaten die het ECB-S/ESSA uitreikt:

LFS 30 P 30 min brandweerstand voor papier

S 60 P 60 min brandweerstand voor papier

S 60 DIS 60 min brandweerstand voor datadragers

S 120 P 120 min brandweerstand voor papier

S 120 DIS 120 min brandweerstand voor datadragers

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Certificaten en attesten]

waardenormering brandkasten
Brandweerstand kluis
Anker

[]

Prijsbepaling van uw kluis

Het ligt voor de hand dat de prijs van een kluis vooral wordt bepaald door de mate waarin ze bestand is tegen inbraakpogingen en brand. Hoe beter ze op die vlakken scoort, hoe meer u zal betalen. Daarnaast hangt de prijs ook af van de grootte van de kluis en van de eventuele kluismodules en opties die u kiest.

U doet er alleszins goed aan om een kluis te kiezen die aansluit bij uw werkelijke behoeften. U betaalt dan niet teveel, maar geniet wel de bescherming die u effectief nodig heeft.

Hou er ook rekening mee dat de kans groot is dat u op langere termijn besluit om meer zaken in de kluis op te bergen dan u aanvankelijk voorzien had. Om die reden is het aan te bevelen om een kluis te kiezen die wat groter is en die ook op het ‘indicatie waardeberging’ niveau één stap hoger scoort dan wat u vandaag denkt nodig te hebben.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Prijs]

Service en dienst na verkoop

Van zodra u het wensenlijstje voor uw kluis klaar heeft, kan u op zoek gaan naar het winkelpunt waar u het goedkoopst uit bent. Daar is op zich niets mis mee, maar u doet er wel goed aan om naast het prijskaartje ook te letten op zaken zoals het kennisniveau van de (online of offline) winkel, de installatieservice en de kwaliteit van de dienst na verkoop. Het belang van dat laatste mag niet onderschat worden, want in geval van een technisch probleem is het wel zo prettig dat er binnen de kortste keren een gespecialiseerd technicus voor de deur staat die het probleem snel en efficiënt oplost.

Als u besluit om uw kluis aan te kopen bij Creazza kan u op een uitstekende dienst na verkoop rekenen, met inbegrip van een vlot beschikbare technische afdeling.

Start hier de configuratie van uw brandkast

Anker

[Service & dienst na verkoop]

Verplaatsen kluizen
Anker

[]